Hiện tại website đang chặn xem trực tiếp ở Châu Âu và Châu Mỹ vì lí do bản quyền. Mình sẽ xử lí vấn đề trước tháng 2 anh em nhé.

New Orleans Pelicans vs Philadelphia 76ers

Thứ Tư, 26/1/2022 – 7h00 Sáng

Denver Nuggets vs Detroit Pistons

Thứ Tư, 26/1/2022 – 7h00 Sáng

Charlotte Hornets vs Toronto Raptors

Thứ Tư, 26/1/2022 – 7h00 Sáng

LA Clippers vs Washington Wizards

Thứ Tư, 26/1/2022 – 7h00 Sáng

Sacramento Kings vs Boston Celtics

Thứ Tư, 26/1/2022 – 7h30 Sáng

Los Angeles Lakers vs Brooklyn Nets (Mr Dunkest)

Thứ Tư, 26/1/2022 – 7h30 Sáng

San Antonio Spurs vs Houston Rockets

Thứ Tư, 26/1/2022 – 8h00 Sáng

Dallas Mavericks vs Golden State Warriors (Mr Dunkest)

Thứ Tư, 26/1/2022 – 10h00 Sáng

Minnesota Timberwolves vs Portland Trail Blazers

Thứ Tư, 26/1/2022 – 10h00 Sáng

Australian Open

Australian Open (Nhà Đài SuperSport)