Nếu xem bị lag hoặc không tải được video thì bạn chọn SV2 (nếu có) hoặc sử dụng VPN (nhấn xem cách dùng VPN).

SERVER: SV1 | SV2